‏برای کسی که در علم الهی و حکمت، که بالاتر از علوم طبیعی است، قدمی راسخ ‏‎ ‎‏دارد جای شک نیست که موجودات همگی بدون زمان و مکان از فعل خداوند به ‏‎ ‎‏وجود می‌آیند، اما در تسخیر قوا و نفوس و طبایع هستند و تنها خداست که ‏‎ ‎‏زنده‌کننده و میراننده و روزی دهند و هدایت‌کننده و گمراه‌کننده است.

شرح دعای سحر ص ۸۵

. انتهای پیام /*