شاید دستهای مرموزی برای‏‎ ‎‏برهم زدن حوزه های علمیه نفاق و اختلاف ایجاد کند و به وسایط مختلف‏‎ ‎‏تخم نفاق و شقاق بپاشد، افکار را مسموم و اذهان را مشوب کرده،‏‎ ‎‏«تکلیف شرعی» درست کند و با این تکلیفهای شرعی در حوزه ها فساد‏‎ ‎‏برپا نماید، تابدین وسیله افرادی که برای آتیۀ اسلام مفیدند، ساقط گردند‏‎ ‎‏و نتوانند در آینده به اسلام و جامعۀ اسلامی خدمت کنند. لازم است آگاه‏‎ ‎‏و هوشیار باشید.

جهاد اکبر ص ۳۱

. انتهای پیام /*