من خادم شما هستم، من خادم ملت شما هستم. من آمده ام که بزرگواری‏‎ ‎‏شما را حفظ کنم. من آمده ام که دشمنهای شما را زمین بزنم. من آمده ام که ملت را یک‏‎ ‎‏ملت مستقلش کنم. دولت اگر پیدا بشود یک دولت مستقل باشد. من آمده ام که دست‏‎ ‎‏اجانب را از این مملکت کوتاه کنم. من آمده ام که رسوا کنم اینهایی که به اسم «ملیت»، به‏‎ ‎‏اسم ـ نمی دانم ـ «قانون اساسی»، به اسم کذا می خواهند مسائل سابق را عود بدهند.‏

صحیفه امام جلد ۶ ص ۴۹

. انتهای پیام /*