درود بر شما سربازان امام عصر ـ سلام الله علیه. همان طور که فریاد زدید تاکنون در‏‎ ‎‏خدمت طاغوت بودید.‏ طاغوتی که تمام هستی ما را ساقط کرد، طاغوتی که خزاین ما‏‎ ‎‏را تهی کرد، طاغوتی که ما را بردۀ خارجیها کرد. و از امروز در خدمت امام عصر‏‎ ‎‏ـ سلام الله علیه ـ و در خدمت قرآن کریم هستید. «قرآن کریم»ی که سعادت همۀ بشر را‏‎ ‎‏بیمه کرده است. «قرآن کریم»ی که هر کس در زیر بیرق او واقع بشود در دنیا و آخرت‏‎ ‎‏سعید است. «قرآن کریم»ی که آزادی و استقلال را توصیه کرده است. ما همه تابع قرآن‏‎ ‎‏کریم و تابع موازین اسلام و قواعد اسلام هستیم. ما همه از شماها، روحانیت از شماها‏‎ ‎‏تشکر می کند.

صحیفه امام جلد ۶ ص ۱۰۱

. انتهای پیام /*