در این معجون الهی یعنی نماز، که معراج قرب الهی است، استقبال به‏‎ ‎‏قبله و توجّه به نقطۀ مرکزیّه و دست کشیدن و روبرگرداندن از جهات متفرّقه،‏‎ ‎‏دعوی بیدار شدن فطرت است و خارج شدن نور فطرت از احتجابات است؛‏‎ ‎‏و این برای کمّل و اصحاب معرفت حقیقت دارد.


کتاب آداب الصلاه - مقصد پنجم در بعض آداب استقبال است و در آن دو فصل است

. انتهای پیام /*