در ‏‏کافی ‏‏شریف از حضرت باقرالعلوم (ع) روایت نموده که «مثَل‏‎ ‎‏حریص به دنیا مثَل کرم ابریشم است که هر چه به دور خود آن را بیشتر می پیچد‏‎ ‎‏از خلاص شدن دورتر شود تا آن که از اندوه بمیرد.

آداب نماز ص ۵۱

. انتهای پیام /*