من از خدای تبارک و تعالی در این سال نو عظمت اسلام، عظمت مسلمین، عظمت‏‎ ‎‏ملت شریف اسلام را خواهان هستم. و امیدوارم که این سال نو یک سال فرح و انبساطی‏‎ ‎‏برای ملت ما باشد؛ همۀ چیزها نو بشود: اخلاق نو بشود، اعمال نو بشود، همه چیزشان نو‏‎ ‎‏بشود. و یک نوسازی از ایران بکنند و همه با هم دست به هم بدهند و این مملکت را‏‎ ‎‏بسازند. ‏

و چیز دیگری که می خواهم به ملت عرض کنم این است که توجه داشته باشند که در‏‏ این ایام سال نو بسیاری از مستمندان، بسیاری از مستضعفین هستند که برای سال نویِشان‏‎ ‎‏مثلاً نتوانسته اند آن چیزهایی را که می خواسته اند، بچه هایشان می خواستند، تهیه کنند.‏‎ ‎‏آنهایی که دارند به اینها کمک بکنند. و این جمعیتهایی که هستند از ایتام، از فقرا، از‏‎ ‎‏مستمندان، از مستضعفین، از اینها، به اینها رسیدگی بکنند تا ان شاءالله خداوند سال نو را‏‎ ‎‏بر همۀ ما و بر همۀ مسلمین و بر همۀ امت اسلامی مبارک کند. خداوند به همۀ شما تأیید‏‎ ‎‏عنایت کند.‏

صحیفه امام - جلد ۱۲ - پیام رادیو ـ تلویزیونی به ملت ایران در آغاز سال نو

. انتهای پیام /*