مسئلۀ بهداری یکی از امور بسیار مهم است. هم پزشک مهم است، هم پرستار‏‎ ‎‏مهم است، هم کارمندان این دستگاه. و چیزی که بسیار اهمیت دارد برای پزشکان و‏‎ ‎‏پرستاران و آنهایی که تماس با مریض ها و بیمارها و مجروح ها دارند این است که روح‏‎ ‎‏عطوفت در آنها باشد. یکی از اموری که کمک می کند به خوب شدن مریض ها و اعادۀ‏‎ ‎‏صحت برای آنها، این است که پزشک آنها، پرستار آنها، به آنها تقویت روانی بدهد. اگر‏‎ ‎‏انسان اعتقادش شد که خوب می شود از این مرض، این کمک می کند به اعادۀ صحت، و‏‎ ‎‏اگر نظرش اینطور شد که در این مرض دیگر خوب نمی شود، این او را رو به هلاکت‏‎ ‎‏زودتر می برد.

صحیفه امام - ج ۱۸ - سخنرانی در جمع مسئولان و کارکنان وزارت بهداری (وظایف پزشکان و پرستاران)

. انتهای پیام /*