آن خلوص که موجب خروج از تحت سلطنت شیطانیّه‏‎ ‎‏است، خالص شدن هویّت روح و باطن قلب است برای خدای تعالی. و‏‎ ‎‏اشاره به این مرتبه از خلوص است کلام حضرت امیر المؤمنین در مناجات‏‎ ‎‏شعبانیّه: ‏الهٰی، هَبْ لی کَمالَ الاِنْقِطاٰع اِلَیْکَ.‏ و چون قلب به این مرتبه از‏‎ ‎‏اخلاص رسد و از ما سوی بکلی منقطع شود و در مملکت وجود او به جز حق‏‎ ‎‏راه نداشته باشد، شیطان را ـ که از غیر راه حق بر انسان راه یابد ـ بر او راه‏‎ ‎‏نباشد؛ و حق تعالی او را به پناه خود بپذیرد و در حصن حصین الوهیّت واقع‏‎ ‎‏شود.

کتاب آداب الصلوة - آداب نماز- ص ۲۲۲

. انتهای پیام /*