صبحگاه 12 فروردین که روز نخستین حکومت الله است  از بزرگترین اعیاد مذهبی‏‎ ‎‏و ملی ماست. ملت ما باید این روز را عید بگیرند و زنده نگه دارند.

«صحیفه امام، جلد ۶، صفحه ۴۵۳-۴۵۴»

. انتهای پیام /*