امیدواریم که ملت ما همان طوری که جوانان ما تحول پیدا کردند و راه صد ساله را با‏‎ ‎‏یک شب پیمودند، این تحول نصیب ملت ما همه بشود.

صحیفه امام جلد ۱۸ ص ۳۹۵

. انتهای پیام /*