پیام [به ملت ایران و نیروهاى نظامى به مناسبت روز ارتش (رهنمود به نظامیان)]

زمان: 29 فروردین 1361/ 23 جمادى الثانى 1402

مکان: تهران، جماران

موضوع: بیان ویژگیهاى ارتش اسلام و رهنمودهایى به نظامیان

مناسبت: روز ارتش (29 فروردین)

مخاطب: ملت ایران و نیروهاى نظامى

بسم اللَّه الرحمن الرحیم

گرچه روز ارتش در جمهورى اسلامى از روز مردم جدا نیست، بحمد اللَّه تعالى ارتش آن چنان مردمى است و در خدمت مردم است، و مردم آن چنان با ارتش منسجم و پیوند ناگسستنى دارند که هر دو یک واحد را تشکیل مى دهند و روز ارتش روز مردم است، لکن انتخاب یک روز براى ارتش به منظور تجلیل بیشتر و تقدیر، سزاوارتر و نمودارِ تکریم از چهره سلحشور و رزمنده آنان است. ملت عظیم الشأن ایران روز 29 فروردین را به عنوان روز مبارک ارتش به آنان تبریک مى گویند. امسال با سپاس بى حد به درگاه خداوند تعالى با پیروزیهاى بزرگ که ارتش و سایر قواى مسلح نصیب ملت ایران نموده اند و با افتخار جاویدى که در فتوحات، به ویژه «فتح مبین» براى کشور اسلامى آفریدند تبریکها بیشتر و جدّیتر و توأم با سرافرازى است. جاوید باد قواى مسلح و ارتش؛ و سرافراز باد کشور بقیة اللَّه اعظم- ارواحنا لمقدمه الفداء- که این چنین سربازان متعهد و فداکار دارد. در این جنگ تحمیلى و دفاع از حق، ارتش ایران و دیگر قواى مسلح بر جهانیان ثابت کردند که مجاهدین در راه هدف و اسلام و میهن معظّم از یک قدرت غیبى ما فوق طبیعت و برتر از محاسبات کاخ نشینان ستمگر برخوردارند که با ارزیابى کوردلان خدانشناس نمى توان سنجید و با معیارهاى الحادى درست نخواهد شد. با کدامین سنجشها و معیارها مى توان «فتح مبین» را تحلیل کرد، و با کدامین معادلات مى توان ارزیابى نمود نبرد نابرابرى که یک طرف آن قدرت شیطانى مجهز به تمام ابزار جنگى سبک و سنگین و برخوردار از پشتیبانى بى دریغ ابرقدرتها و اکثر دولتهاى منطقه که با دست باز و روى گشاده تمام امکانات خویش را در اختیار آن قرار داده اند و تمام  بوقهاى تبلیغاتى جهان نیز از آن پشتیبانى نموده اند و همه جهاتِ تقویت در آن موجود بوده است، و طرف دیگر قواى مسلحى که ولادت او پس از انقلاب و پیروزى آن بود و ارتشش تازه از زیر سلطه مستشاران امریکایى و فرماندهان ستمشاهى نجات پیدا کرده و از رژیم طاغوتى به رژیم اسلامى انسانى انتقال یافته اند، و سپاه پاسدارانش و بسیجش از متن ملت برخاسته و تازه تفنگ به دست گرفته و دانشگاههاى نظامى آن چنان ندیده اند و از ابزار جنگىِ کامل برخوردار نبوده، و تمام اسباب ظاهرىِ ضعف در آن موجود بوده است و تنها ایمان به خداوند و عشق به شهادت در راه اسلام و روح ایثار و فداکارى، ابزار نبرد نابرابر اینان بود، و در ظرف قریب به یک هفته آن چنان قواى عظیم شیطانى را در هم کوبید و آن چنان طومار ارتش مجهز برخوردار از آرایش را در هم پیچید که فوج فوج قواى دشمن با همه تجهیزات، تسلیم یا فرارى و یا مقتول گردیدند. کدام روشنفکران تحلیلگر و دانشگاهِ جنگ رفتگانِ متفکر این پیروزى معجزه آسا را توجیه مى کنند؟ اگر ارتش و سایر قواى مسلح از نصرت معنوى الهى برخوردار نبودند پس این امر خارق العاده چگونه تحقق یافت؟ آرى فرق بسیارى است بین جوانانى که شب را با مناجات و قرائت قرآن و نماز و نیایش به سر مى برند و حمله را با ذکر خدا و اللَّه اکبر شروع مى کنند، با آنان که شب را با معصیت خدا و روز را در جنگ با خدا آغاز مى کنند. فرق است میان آن سنگرها که کتاب خدا و نهج البلاغه و کتابهاى دعا در آن است، با آن سنگرها که بنا به گفته فاتحان، ابزار قمار و شراب و مسکرات و بدتر از آن در آنها یافت مى شود. و فرق است میان آنان که با اعتقاد به اینکه صاحب الزمان- روحى فداه- فرمانده آنهاست و جنگ مى کنند، و آنان که صدام عفلقىِ ابرجنایتکار فرمانده آنان است. و فرق است میان آنان که خود را برادر ملت مسلمان عراق مى دانند و هر گز به خود اجازه نمى دهند که به شهرها یا روستاهاى برادر خود تجاوز کنند، با آنان که هر روز به هر شهر و دهکده، هر چند عرب نشین، که بتواند، آتش گشوده و با دعوى جنگ براى عربیت، کودکان و زنان و پیرمردان بى گناه را قتل عام مى کنند. فرق است میان آنان که با اسراى جنگى خویش که در حال جنگِ با آنان به اسیرى در آمده اند چون برادران خویش رفتار مى کنند، با آنان  که با اسرایى که از ایران گرفته اند و اکثر آنها مردم عرب روستاها یا شهر بوده و در جنگ دخالت نداشته اند آن چنان دژخیمانه رفتار مى کنند که از ترس رسوایى بیشتر اکنون نیز نتوانند خویشاوندان و نزدیکان آنان را براى ملاقات بپذیرند. ما بحمد اللَّه تعالى امروز ارتشى داریم که با سرافرازى و قامتى استوار در جهان مى درخشد. امسال ملت ایران با چنان سرافرازى و افتخار، روز ارتش را مى گذراند که در سالهاى پیش بى سابقه بوده است. و ارتش با چنان درخششى در مقابل دشمنان ایستادگى مى کند که در تاریخ حیاتش کم نظیر یا بى نظیر بوده است؛ و امید است که هر سال از سال پیش افتخارآفرینتر گردد. و در اینجا از بعضى تذکرات هر چند بدان توجه داشته باشید نگذرم:

1- از عنایات غیبى الهى غافل نباشید و تمام قواى نظامى و انتظامى و قواى مسلح از هر ارگانى که هستید سعى کنید این عنایات الهى را براى خودتان و براى ملت حفظ کنید. و راه آن این است که به تعهد خویش عمل کرده و در پیشگاه حق تعالى براى اسلام و جمهورى اسلامى تا حد توانایى فداکارى نمایید. براى رضاى خداوند تعالى، نه هواهاى نفسانى و شیطانى، براى دفاع از اسلام و میهن خودتان در صحنه حاضر باشید. و مبادا پیروزیها شما را مغرور کند و از کمکهاى غیبى غافل نماید که غرور و غفلت انسان را به تباهى مى کشد و بى تردید از قدرت نظامى مى کاهد. و پس از اتکال به خداوند، به قدرت خود که از اوست اعتماد و اتکال داشته باشید.

2- مى دانید که پیروزیها در اثر انسجام تمام قواى مسلح با نقشه واحد و فکر واحد نصیب شما شد. باید این انسجامها و این وحدت حفظ شود که تزلزل در این امر الهى از بزرگترین اسباب فَشَل و خداى ناخواسته شکست است. و اگر کسى یا خطى در صدد ایجاد تفرقه باشد بى درنگ به فرماندهان خبر دهید تا جلوگیرى کنند. تمام قواى مسلح در جمهورى اسلامى براى مقصد و هدف معیّن کوشش مى کنند و همه باید بمنزله دستِ واحد علیه مخالفان و معاندان با اسلام و جمهورى اسلامى باشند. و بدانند که تا این وحدت و انسجام و این هدف عالى اسلامى پابرجاست کشور شما آسیب نخواهد دید.

به برادران ارتش و پاسدار و ژاندارمرى و شهربانى و بسیج و گروههاى مسلح مردمى  توصیه مى کنم خود را چنانچه قرآن کریم امر فرموده با هم برادر بدانید و در جبهه ها و پشت جبهه ها چون برادران همخط و همفکر و همصدا باشید، که در این صورت مى توانید از نیروهاى معنوى و غیبى الهى برخوردار باشید و بر تمام مشکلات غلبه کنید.

ان شاء اللَّه تعالى موفق و پیروز باشید. خداوند یار و نگهدار شما.

3- از امور مهمى که باید تمام نیروهاى مسلح از آن پیروى کنند و اغماض از آن به هیچ وجه نمى توان کرد و باز هم تذکر داده ام، آن است که هیچ یک از افراد نیروهاى مسلح، چه رده هاى بالا یا پایین در حزب و گروهى با هر اسم و عنوان نباید وارد شوند، هر چند آن حزب و گروه صد در صد اسلامى و به جمهورى اسلامى وفادار باشند. و هر کس در یک حزب و گروه وارد شد باید از ارتش و سپاه و سایر قواى انتظامى و نظامى و قواى مسلح خارج شود. و فرماندهان و مسئولان موظف هستند که هر کس در یکى از احزاب یا گروههاى سیاسى یا دینى وارد شد به او تذکر دهند که از حزب و یا گروهها و یا سازمان خارج شود، و اگر تخلف کرد او را از ارتش یا دیگر قواى مسلح اخراج کنند، و همه افراد موظف اند چنین اشخاصى را به فرماندهان معرفى نمایند. و باید توجه داشته باشند که ورود قواى مسلح در احزاب و گروهها و سازمانها پایه قواى مسلح را متزلزل خواهد کرد و غفلت از این امر موجب پیگرد خواهد بود.

4- همه مى دانیم که ارتش ایران و سایر قواى مسلح از پشتیبانى بى دریغ ملت در سراسر کشور آن چنان برخوردارند که در طول تاریخ، بى نظیر یا بسیار کم نظیر است. گمان ندارم کسى بتواند ادعا کند که ملتى جز ملت عظیم الشأن ایران از کوچک و بزرگ و زن و مردِ سراسر کشور این گونه پشتیبان قواى مسلح خود باشند و ایثارگر و داوطلب به جبهه هاى جنگ براى فداکارى و شهادت سبقت گیرند. و گمان ندارم هیچ معیارى جز عقیده به مکتب و ایثار در راه خدا و هدف معنوى قادر به حل این معما باشد. این جانب به ارتش عزیز و سایر عزیزان نصیحت مى کنم که قدر این نعمت الهى را بدانید و با تمام قوا بکوشید که این حضور عمومى ملت را در صحنه و این پشتیبانى بزرگ را حفظ نمایید. و راه آن استقامت و پایدارى در راه هدف و فداکارى براى اسلام عزیز و ایران و جمهورى  اسلامى است. ما دام که شماها در حفاظت میهن خودتان و اسلام و جمهورى اسلامى با اتحاد و انسجام کامل در صحنه باشید، از توطئه هاى دشمنان اسلام براى براندازى جمهورى اسلامى نهراسید و چون سدى آهنین در مقابل آنان بایستید و با سرافرازى بر مهاجمین تبهکار بتازید و آنان را در هم کوبید. ملت بزرگ یکدل و یکجهت پشتیبان شماست و دست عنایت حق تعالى و پرتو قدرت لا یزال او بر سر شماست. پیروز باشید و با قدرت به پیش بروید و دشمنان خدا را از کشور خود برانید و دست تباهکاران داخل و خارج را قطع کنید و از خداوند قادر استعانت نمایید.

5- ملت ایثارگر ایران، عزیزان بسیارى در جبهه ها از دست داده و تحمل رنجها و سختیهاى بسیارى نموده و از دشمنان قسم خورده و دوست نمایانى خیانتکار و تبه روزگار، دغلبازیهاى زیادى دیده اند، لکن در مقابل، در پیشگاه خداوند متعال سرافراز و روسفید، و در جهان نمونه و الگو، و در نزد نسلهاى آینده مأجور و سربلند است. از خداوند تعالى براى ملت سعادت ابدى؛ و براى رزمندگان در جبهه ها و پشت جبهه ها استقامت و پایدارى؛ و براى شهداى بزرگوار از اول نهضت تا کنون و پس از این رحمت و مغفرت؛ و براى آسیب دیدگان عافیت و سلامت؛ و براى بازماندگان و ستمدیدگان صبر و شهامت؛ و براى ارتش و دیگر قواى مسلح شجاعت و اخلاص و مروّت؛ و براى جمهورى اسلامى بقا؛ و براى گردانندگان آن حسن تدبیر و سیاست؛ و براى مخالفان جاهل و بى غرض آن، بیدارى و انصاف؛ و براى غرض مندان و دشمنان آن خذلان و ذلت؛ و براى مسلمانان جهان همبستگى و وحدت؛ و براى کشورهاى اسلامى استقلال و عظمت، و براى سران آنها خروج از قید خودخواهى و سرپیچى از تبعیت بیگانگان؛ و براى همگان شناخت اسلام عزیز و عظمت و قدرت آن را خواستارم.

بار الها، ارتشیان و سایر رزمندگان اسلام را بر کفر جهانى هر چند فزونتر پیروز فرما، و توفیق خدمت و اخلاص به همه ما عنایت فرما. سلام بر ارتشیان محترم، و درود بر سپاهیان و دیگر قواى مسلح.

روح اللَّه الموسوی الخمینى

 (صحیفه امام، ج 16، ص: 200-204)

. انتهای پیام /*