بزرگداشت روز کارگر، این ستون فقرات استقلال کشور و این اسطورۀ‏‎ ‎‏سرنوشت ساز و رهایی بخش از وابستگیها و پیوستگیها، وظیفه ای است ملی و اسلامی و‏‎ ‎‏همگانی

«صحیفه امام، جلد 14، صفحه 326»

. انتهای پیام /*