ماه رمضان ماهی است که تمام پرده ها را دریده است و وارد شده است جبرئیل امین‏‎ ‎‏بر رسول خدا و به عبارت دیگر، وارد کرده است پیغمبر اکرم جبرئیل امین را در دنیا. و ماه‏‎ ‎‏شعبان، ماه ولایت است و همۀ این معانی را ادامه می دهد. ماه رمضان مبارک است که‏‎ ‎‏قرآن بر او وارد شده است. و ماه شعبان مبارک است که ادعیۀ ائمه ـ علیهم السلام ـ در او‏‎ ‎‏وارد شده است. ماه مبارک رمضان ‏‏[‏‏است‏‏]‏‏ که قرآن را وارد کرده است. قرآن مشتمل بر‏‎ ‎‏تمام معارف است و تمام مایحتاج بشر است و ماه شعبان، که ماه امامان است، ادامۀ همان‏‎ ‎‏حقیقت است و همان معانی در تمام دوره ها.‏

صحیفه امام، ج۲۰، ص:۲۴۹

. انتهای پیام /*