شاید در کتاب خدا و وصیّتهای انبیاء و اولیاء علیهم السلام،‏‎ ‎‏و خصوصاً حضرت امیرالمؤمنین سلام اللّه علیه به کمتر چیزی مثل ترک دنیا و‏‎ ‎‏زهد در آن و پرهیز از آن، که از حقایق تقوی است، اهمیّت داده باشند. و این‏‎ ‎مرتبه از تطهیر حاصل نشود جز به علم نافع و ریاضات قویّۀ قلبیّه و صرف‏‎ ‎‏همّت در تفکّر در مبدأ و معاد و مشغول نمودن قلب به اعتبار در افول و خراب‏‎ ‎‏دنیا و کرامت و سعادت عوالم غیبیّه.

کتاب آداب الصلوة - آداب نماز، ص ۹۲

. انتهای پیام /*