مسئلۀ قدس یک مسئلۀ شخصی نیست، و یک مسئلۀ مخصوص به یک کشور و یا‏‎ ‎‏یک مسئلۀ مخصوص به مسلمین جهان در عصر حاضر نیست، بلکه حادثه ای است برای‏‎ ‎‏موحدین جهان و مؤمنان اعصار گذشته و حال و آینده.

«صحیفه امام، جلد ۱۶، صفحه ۱۹۰»

. انتهای پیام /*