طرحها و پیشنهادهایی که مربوط به عمران و رفاه حال ملت خصوصاً مستضعفین‏‎ ‎‏است انقلابی و با سرعت تصویب کنید و از نکته سنجیها و تغییر عبارات غیر لازم که‏‎ ‎‏موجب تعویق امر است اجتناب کنید.

«صحیفه امام، جلد ۱۲، صفحه ۳۶۴»

. انتهای پیام /*