نصیحت و‏‎ ‎‏وصیّت پدر سرگشته و حیرت زده ات را بشنو و به این در و آن در برای رسیدن به مقام و‏‎ ‎‏شهرت و آنچه مورد شهوات نفسانیه است مزن، که به هر چه برسی از نرسیدن به مافوق او‏‎ ‎‏متأثّر می شوی و حسرت بالاتر را می بری و ناراحتی های روحیت افزون می شود؛ اگر‏‎ ‎‏گویی: تو خود چرا به خود این نصیحت را نکنی؟ گویم:‏‏ اُنْظُرْ إلی ما قال، لا إلی مَنْ قال.

انسان‏‎ ‎‏در این عالم در معرض تحولاّت است، گاهی مصیبت هایی بر او وارد می شود و گاهی دنیا‏‎ ‎‏به او رو می آورد و به مقام و جاه و مال ‏‏[‏‏و‏‏]‏‏ منال و قدرت و نعمت می رسد و این هر دو‏‎ ‎‏پایدار نیست، نه آن کم و کاستی ها و مصیبت ها تو را محزون کند که عنان صبر از دستت‏‎ ‎‏برود، که گاه شود آنچه مصیبت و کمبود است برای تو خیر و صلاح باشد: ‏‏عَسی أنْ تَکْرَهُوا‏‎ ‎‏شَیْئاً وَ هُوَ خَیْرٌ لَکُم‏ و در اقبال دنیا و رسیدن به آنچه شهوات اقتضا می کند خود را مباز و‏‎ ‎‏تکبّر و فخر بر بندگان خدا مکن که بسا باشد که آنچه را خیر می دانی شرّ باشد برای تو.‏

صحیفه امام، ج۱۶، ص:۲۱۳

. انتهای پیام /*