آگاهی‏‎ ‎‏مردم و مشارکت و نظارت و همگامی آنها با حکومت منتخب خودشان، خود بزرگترین‏‎ ‎‏ضمانت حفظ امنیت در جامعه خواهد بود.‏

صحیفه امام، ج۴، ص۲۴۸

آگاهی مردم

. انتهای پیام /*