اگر همۀ‏‎ ‎‏اشخاصی که در کشورمان هستند و همۀ گروههایی که در کشور هستند و همه نهادهایی که‏‎ ‎‏در سرتاسر کشور هستند به قانون خاضع بشویم و قانون را محترم بشمریم، هیچ اختلافی‏‎ ‎‏پیش نخواهد آمد. اختلافات از راه قانون شکنیها پیش می آید.

صحیفه امام، ج۱۴ ،ص:۴۱۴

عکس نوشته احترام به قانون

. انتهای پیام /*