‏سالک باید بداند از دار کرامت اللّه آمده و در دار عبادت اللّه واقع است و‏‎ ‎‏به دار جزاء اللّه خواهد رفت. عارف گوید: ‏مِنَ اللّه و فی اللّه و اِلَی اللّه ‏. پس،‏‎ ‎‏سالک باید به خود بفهماند و به ذائقۀ روح بچشاند که دار طبیعت مسجد‏‎ ‎‏عبادت حق است و او برای همین مقصد در این نشئه آمده، چنانچه حق تعالی‏‎ ‎‏جلّت عظمته فرماید: ‏وَ ما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَاْلاِنْسَ اِلاّ لِیَعْبُدون.‎‎‏ و چون دار‏‎ ‎‏طبیعت را مسجد عبادت یافت و خود را معتکف در آن دانست، باید به آداب‏‎ ‎‏آن قیام و از غیر تذکّر حق صائم شود؛ و از مسجد عبودیّت خارج نشود مگر به‏‎ ‎‏قدر حاجت؛ و چون قضای حاجت شد، عود کند و با غیر حق انس نگیرد و‏‎ ‎‏دلبستگی به غیر پیدا نکند که اینها خلاف آداب عکوف بباب اللّه است. 

آداب الصلاه، صفحه ۱۰۲

. انتهای پیام /*