چه سعادتی دارید که چشمهای شما به آن بارگاه عظیم ملکوتی باز می شود‏‎ ‎‏و در آن حرم شریف؛ مرکز علم و مرکز ملائکة الله می روید و ما حسرت آن را داریم. من‏‎ ‎‏حسرت یک همچو توفیقی را دارم که خدای تبارک و تعالی موفق کند ما را که به پایبوس‏‎ ‎‏آن بارگاه معظم بیاییم

صحیفه امام جلد ۱۲ ص ۱۰۶

. انتهای پیام /*