امیر عظیمی در یادداشتی نوشت: در روز بیست و یکم خرداد ماه خبر بسیار ناراحت کننده ای از خودکشی یک کارگر زحمت کش و محروم میدان نفتی در هویزه پخش شد. این خبر که دل هر انسانی را به درد می آورد به همراه سایر حوادث مشابه رخ داده، موجب شد تا در فضای مجازی ویدئو کلیپی از سخنرانی امام خمینی در سال ۵۷ پخش شود که در آن ایشان بر لزوم رفع مشکلات محرومان و مستمندان و تهیه مسکن، آب و برق مجانی برای آنها تاکید می کند. این یادداشت که شامل چند نکته کوتاه است، ناظر به مطالب این ویدئو کلیپ است.
۱- امام خمینی (س) وعده تهیه مسکن، آب و برق و اتوبوس مجانی برای مستمندان را بعد از پیروزی انقلاب دادند؛ یعنی وقتی انقلاب پیروز شده بود. این نکته مهمی است و نشان می دهد صرفاً وعده ای برای جلب حمایت اقشار محروم نبوده است.
۲- رسیدگی به محرومان و مستضعفان و بهبود شرایط زندگی آنان، آرمان و هدف امام بود؛ آنها را ولی نعمت خود می دانست و خدمت به آنها را خدمت به خدا به حساب می آورد. اینها آرمان امام بود نه وعده امام. اینها را حق محرومان می دانست، صادقانه بیان می کرد و واقعاً تلاش می کرد به آنها برسد.
۳- به نظر می رسد پیچیدگی ها و دشواری های حل مشکلات اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی جامعه ایران، از جمله اطلاعات و ارزیابی از اموال به غارت رفته توسط رژیم پهلوی در ابتدا کامل نبود و یا حداقل حل آنها ساده پنداشته می شد. اما در اینکه امام بر عهد خود تا پایان حیاتشان در خصوص رفع مشکلات مردم پایبند ماند و برای رفع نیازهای اساسی محرومان پافشاری کرد و بهترین محل مصرف اموال به غارت رفته را همین فقرا و محرومان می دانست، تردیدی وجود ندارد.
۴- برخلاف تصور رایج، تأکید بر آب و برق و اتوبوس مجانی از سوی امام، در سخنرانی بهشت زهرا صورت نگرفت؛ بلکه در سه سخنرانی که مربوط به نهم، دهم و یازدهم اسفند ۵۷ می باشد، این موضوعات مطرح شد آنهم برای اقشار خاصی و در کنار موضوعات مهمتری از جمله مسکن و بهداشت.
۵- پیش از امام، موضوع آب و برق مجانی از سوی دولت موقت مطرح شده بود و دولت مهندس بازرگان ظاهراً لایحه ای در این خصوص تصویب کرده بود. عباس امیر انتظام، سخنگوی دولت موقت، در ۸ اسفند ۵۷ اعلام کرده بود که: برای کم درآمدها آب و برق مجانی می شود. البته این امر شاید با اصرارها و پیگیری های امام انجام شده باشد.
۶- سخنان امام می تواند اشاره به همین وعده دولت داشته باشد؛ آنجا که می فرماید: دلخوش به این مقدار نباشید. معنویات شما را، روحیات شما را عظمت می دهیم؛ شما را به مقام انسانیت می رسانیم.
۷- در دولت های ابتدای انقلاب، به برخی از موارد فوق عمل شد. میزانی از مصرف آب و برق مشمول لایحه دولت شد و تا مدت ها نیز در مناطق محروم، نسبت به استفاده رایگان برق و آب از سوی مردم که بعضاً نیز بدون اطلاع و مجوز صورت می گرفت، سخت گیری انجام نمی شد.
۸- پیگیری ها و اقدامات عملی مهمی از سوی امام برای تحقق این اهداف انجام شد. صدور حکم مصادره اموال سلسله پهلوی به نفع مستمندان و کارگران و کارمندان ضعیف در راستای ایجاد مسکن و شغل و...، تأسیس کمیته امداد امام خمینی (س)، ایجاد بنیاد مسکن با افتتاح حساب ۱۰۰ به منظور خانه سازی بری محرومان، تشکیل جهاد سازندگی برای محرومیت زدایی از مناطق محروم در سال اول پیروزی انقلاب و سپس اقدامات دولت شهید رجایی در این زمینه، از عمده اقداماتی بود که صورت گرفت. همگی اینها نشان می دهد خلف وعده ای در کار نبوده است. اینکه چرا به آنها جامه عمل پوشانده نشد بحث دیگری است.

. انتهای پیام /*