ضوابط اسلام باید محفوظ باشد، جمهوری اسلامی‏‎ ‎‏معنایش این است؛ و الاّ اگر یک جمهوری باشد، اسمش جمهوری اسلامی باشد، لکن‏ وقتی که برویم در ژاندارمری، برویم از اسلام خبری نباشد، در سپاه پاسداران بیاییم مثلاً‏‎ ‎‏از آنجا خبری نباشد، ارتش برویم خبری نباشد، ادارات خبری نباشد، این جمهوری‏‎ ‎‏اسلامی نیست؛ این یک لفظ غلطی است که گذاشتند روی جمعیتی و روی مملکتی که‏‎ ‎‏دارد همان به طور طاغوت اداره می شود. ما باید این محتواها را با جدیت اصلاح بکنیم.‏‎ ‎‏افراد ناصالح را اگر واقعاً برخلاف مکتب هستند، از اول باید کنارشان زد، و چنانچه‏‎ ‎‏یکوقت خدای نخواسته خیانتی هم کردند، باید به دادگاه سپردشان، و افرادی که مکتبی‏‎ ‎‏هستند ـ یعنی، فکرشان فکر اسلام است لکن عملشان برخلاف است ـ اینها را باید‏‎ ‎‏هدایت کرد؛ اگر هدایت شدند که شدند، اگر هدایت نشدند، بعد از چندی که دیدید‏‎ ‎‏فایده ندارد کنارشان بگذارید، تصفیه شان بکنید.‏

صحیفه امام، ج۱۳، ص:۴۱ و ۴۰

. انتهای پیام /*