سیدالشهدا ـ سلام الله علیه ـ با همۀ اصحاب و عشیره اش قتل عام شدند، لکن مکتبشان را‏‎ ‎‏جلو بردند؛ شکست در مکتب نبود پیشروی بود؛ یعنی بنی امیه را تا ابد شکست داد قتل‏‎ ‎‏سیدالشهدا؛ یعنی آن اسلامی که بنی امیه می خواست بد نمایش بدهد و با ادعای خلافت‏‎ ‎‏برخلاف همۀ موازین انسانی عمل بکند، آن را سیدالشهدا ـ سلام الله علیه ـ با نثار خون‏‎ ‎‏خودشان آن رژیم را، رژیم فاسد را، شکست داد، ولو مقتول شد؛ ما اگر در رژیم سابق‏‎ ‎‏در این مبارزه شکست می خوردیم و آن مکتبمان محفوظ می ماند، دست نخورده‏‎ ‎‏می ماند، و خودمان از بین می رفتیم خیلی اهمیت نداشت؛ برای اینکه سیدالشهدا هم‏‎ ‎‏کشته شد؛ امیرالمؤمنین هم در جنگ با معاویه شکست خورد.‏

صحیفه امام، ج۸، ص:۳۶۸

. انتهای پیام /*