آن روضه های سنتی را‏‎ ‎‏سرجای خودش نگه دارید، و آن مصیبتها را نگه دارید زنده که برکاتی که به ما می رسد‏ از آنهاست، و از کربلا این برکات به ما می رسد. کربلا را زنده نگه دارید، و نام مبارک‏‎ ‎‏حضرت سیدالشهدا را زنده نگه دارید، که با زنده بودن او اسلام زنده نگه داشته می شود.

صحیفه امام جلد ۱۷ ص ۴۹۹

. انتهای پیام /*