در سایر بلاد اولاد فاطمه هستند، اینها نمی نشینند تا‏‎ ‎‏دولت ها هر خیانتی که خواستند بکنند و احکام قرآن را پایمال کنند.تا اولاد فاطمه زنده اند،‏‎ ‎‏اجازه نمی دهند که دشمنان به مقدسات اسلام تجاوز کنند و مقدرات مسلمین رابه دست‏‎ ‎‏یهود و اسرائیل بسپرند. ای فاطمیین! به داد اسلام برسید. 

صحیفه امام، ج۱، ص:۱۶۴

. انتهای پیام /*