پیغمبر اکرم ـ صلی الله علیه و آله و سلّم ـ نبی رحمت بود و با مردم‏‎ ‎‏به رحمت رفتار می فرمود. و همان رحمت بود که مردم را هدایت می کرد و برای مردم‏‎ ‎‏غصه می خورد. برای اشخاصی که در ضلالت بوده اند، به واسطۀ رحمتی که داشت متأثر‏ ‏بود ولی وقتی که ریشه هایی را می دید که اینها مشغول فساد هستند و ممکن است که‏‎ ‎‏فساد آنها به فساد اُمّت منتهی بشود و اینها غده های سرطانی بودند که ممکن بود جامعه‏‎ ‎‏را فاسد کنند، در عین حالی که نبی رحمت بود، باب غضب را باز می کرد. 

صحیفه امام، ج ۹، ص:۳۷۰

. انتهای پیام /*