ما باید زحمت بکشیم تا در همه جناح ها‏‎ ‎‏خودکفا باشیم. امکان ندارد که استقلال به دست بیاید، قبل از اینکه استقلال‏‎ ‎‏اقتصادی داشته باشیم. اگر ما بنا باشد که در اقتصاد احتیاج داشته باشیم، در چیز های دیگر هم وابسته خواهیم شد.

صحیفه امام، ج ۱۰، ص:۴۳۳


. انتهای پیام /*