اسلام را همچو بد معرفی‏‎ ‎‏کرده اند به ما که ما هم باورمان آمده است که اسلام ‏‏[‏‏را‏‏]‏‏ به سیاست چه! سیاست مال قیصر‏‎ ‎‏و محراب مال آخوند! ـ محراب هم نمی گذارند برای ما باشد ـ اسلام دین سیاست است؛‏‎ ‎‏حکومت دارد.

صحیفه امام، ج ۶، ص:۴۳

. انتهای پیام /*