جمهوری ای که باید اساسش بر‏‎ ‎‏احکام اسلام باشد و جمهوری ای باشد که رسول خدا ـ صلی الله علیه وآله و سلم ـ و امام‏‎ ‎‏زمان ـ روحی له الفداء ـ بپذیرد. اگر یک خدشه در احکام اسلام واقع بشود نه پیغمبر‏‎ ‎‏می پذیرد و نه امامان ما. کوشش باید بکنیم به اینکه در عین حالی که باید سریع قدم های‏‎ ‎‏بلند را برداریم در عین حال، تمام قدمها باید اسلامی باشد و رو به اسلام باشد.

صحیفه امام، ج ۱۶، ص:۲۷۹

. انتهای پیام /*