این کشور از خود این ملت است دیگر و همه هم فریاد می زنند که ما می خواهیم‏‎ ‎‏امریکا یا شوروی در این کشور دخالت نکند. ما می خواهیم خودمان باشیم و با فقر‏‎ ‎‏خودمان بسازیم و انسان شریف حاضر است که فقیر زندگی بکند لکن شریف.‏

صحیفه امام، ج ۱۵، ص:۴۳۱

. انتهای پیام /*