فرق بین دانشگاههای غربی و دانشگاههای اسلامی باید در آن طرحی باشد که اسلام برای دانشگاهها طرح می‏کند. دانشگاههای غربی- به هر مرتبه‏ای هم که برسند- طبیعت را ادراک می‏کنند، طبیعت را مهار نمی‏کنند برای معنویت. اسلام به علوم طبیعی نظر استقلالی ندارد. تمام علوم طبیعی- به هر مرتبه‏ای که برسند- باز آن چیزی که اسلام می‏خواهد نیست. اسلام طبیعت را مهار می‏کند برای واقعیت؛ و همه را رو به وحدت و توحید می‏برد.

صحیفه امام ج۸ ص۴۳۳

. انتهای پیام /*