امام حسن عسگری:

دو خصلتی که بالاتر از آن چیزی نمی‌باشد، عبارتند از ایمان به خدا و نفع رساندن به برادران.

تحف العقول ص ۴۸۹

. انتهای پیام /*