ترور‏‎ ‎‏را کسی از آن می ترسد که اینجا را جایگاه، خیال کند و جا گرم بکند. کسی که میل دارد از‏‎ ‎‏اینجا برود پیش آنهایی که جهاد کردند و مُردند و کشته شدند، دیگر ترس ندارد این‏‎ ‎‏حرف ها؛ ترور به جهنم.

صحیفه امام، ج ۱۱، ص:۱۷ 

. انتهای پیام /*