شما ببینید که در این جنگی که به ایران تحمیل کردند و اشخاص خائن به اسلام،‏‎ ‎‏مخالف سرسخت با اسلام، این جنگ را بپا کردند، ایران چه جور باز زنده شد، یکپارچه‏‎ ‎‏ایران دوباره انقلاب کرد و توجه کرد به یک مقصد؛ سرتاسر ایران. کدام کار ممکن بود‏‎ ‎‏که اینطور مردم را بسیج کند؟ این جنگ بود که بسیج کرد. 

صحیفه امام، ج ۱۳، ص:۳۲۹

. انتهای پیام /*