ملت ما بحمدالله قیام کرد، و آذربایجان همیشه در رأس‏‎ ‎‏قیام ها بود؛‏ پیشقدم بود در قیامها؛ و در این نهضت هم بحمدالله آذربایجان پیشقدم‏‎ ‎‏بود.‏‏ خداوند آذربایجان را برای ما حفظ کند. خداوند ملت ما را همه با هم پیوند بدهد.‏

صحیفه امام، ج ۶، ص:۶۴۱


. انتهای پیام /*