ما باید دنبال تحکیم وحدت خودمان باشیم. ملت و دولت مان خیال نکند که او دولت‏‎ ‎‏است و آن ملت. همه مال یک کاروان هستیم که رو به آن عالم می رویم و باید اطاعت‏‎ ‎‏خدا بکنیم و با هم باید باشیم.

صحیفه امام، ج ۱۹، ص:۲۰۶

. انتهای پیام /*