تجربه کنید ببینید که آیا با محبت با مردم رفتار کنید دلتان آرامتر‏‎ ‎‏است، یا خدای نخواسته با شدت؟ با شدت ناراحتی می آورد. اگر با مردم با دوستی رفتار‏‎ ‎‏کنید، دلتان آرام است. شب می روید منزل، آرام می گیرید می خوابید؛ نه وجدانتان‏‎ ‎‏ناراحت است که یک کسی را اذیت کردی ـ بالاخره وجدان آدم ناراحت می شود ـ نه‏‎ ‎‏وجدان ناراحت ‏‏[‏‏که‏‏]‏‏ ظلم به او کردی، یک خلاف کردی و نه خوف این را دارید که‏‎ ‎‏مبادا یکوقتی ـ مثلاً ـ تلافی بکنند.

صحیفه امام، ج ۷، ص:۲۳۷

. انتهای پیام /*