ترس از اسلام باید داشته باشید؛ باید‏‎ ‎‏مراعات بکنید اشخاص ضعیف را، باید همراهی بکنید با اشخاص ضعیف، نه اینکه‏‎ ‎‏گرانفروشی بکنید و کالاهای خودتان را بالا ببرید و مردم را در زحمت ‏‏[‏‏بیندازید‏‏]‏‏. 

صحیفه امام، ج ۶، ص:۳۹۵

. انتهای پیام /*