اگر ملت ها، اگر دولت ها با خدا باشند، خدای تبارک و تعالی‏‎ ‎‏تأییدشان می کند و اگر بر ضد باشند، خدای تبارک و تعالی رهایشان می کند به حال‏‎ ‎‏خودشان. بنابراین، ما باید کاری بکنیم که در مقابل این قدرت های بزرگی که در مقابل ما‏‎ ‎‏هستند و این تبلیغات بزرگی که الآن می شود بر ضد ما، کاری بکنیم که بهانه دیگر دست‏‎ ‎‏آنها ندهیم.

صحیفه امام، ج ۱۵، ص:۵۰۹


. انتهای پیام /*