امید است مهمان نوازی‌‎ ‌‏دولت و ملت فرانسه و حس آزادیخواهی آنان را فراموش نکنم و از زحماتی که به‌‎ همسایگان و اهالی نوفل لوشاتو دادم معذرت می خواهم. امید است احترامات اینجانب‌‎ ‌‏را بپذیرند.

صحیفه امام جلد ۶ ص ۶

. انتهای پیام /*