‏بعد از پیروزی انقلاب هر گاه فردی مبلغی قابل توجه می آورد امام نمی پذیرفتند و می فرمودند اینها وجوه شرعی حقوق الله و حقوق الناس خود را پرداخت نکرده اند و بدین وسیله می خواهند از حساب شرعی فرار کنند.

برداشت هایی از سیره امام  ج ۴   ص ۳۸۴

. انتهای پیام /*