در کافی شریف از حضرت باقر العلوم (ع) روایت نموده که مثل حریص به دنیا مثل کرم ابریشم است که هر چه به دور خود آن را بیشتر می پیچد از خلاص شدن دورتر شود تا آنکه از اندوه بمیرد.

آداب نماز ص ۵۱

. انتهای پیام /*