شما این را بدانید که اسلام برای یک قشر نیست، اسلام برای یک طایفه نیست؛ اسلام‏‎ ‎‏برای همه است، اسلام برای بشر است، برای انسان است، برای همه است. خیال نکنید که‏‎ ‎‏یک تبعیضی در اسلام باشد؛ در اسلام تبعیض نیست.

صحیفه امام، ج ۷، ص:۷۸

. انتهای پیام /*