ایـن انـقـلاب بـی نـام خـمـیـنی در هیچ جای جهان شناخته شده نیست ، الحق شخصیت آن عزیز یـگـانـه ، شـخـصـیـتـی دسـت نیافتنی و جایگاه والای انسانی او جایگاهی دور از تصور و اساطیرگونه بود. او آن نخستین بود که دومین نداشت. عظمت و ابهت جمهوری اسلامی ایران در دنیا، همواره با نام امام مطرح بوده است و دوستان و دشمنان ما در رفتار و عمل خود، این مسئله را مکرر نشان داده‌اند.

مقام معظم رهبری

. انتهای پیام /*