ملت ها باید توجه بکنند به اینکه قدرت های‏‎ ‎‏بزرگ آنها را برای خودشان می خواهند. قدرت های بزرگ این کسانی که همه چیزشان‏‎ ‎‏را تقدیم به آنها می کنند به نظر سنگ استنجاء نگاه می کنند که بعد که مطلب تمام شد‏‎ ‎‏دورش می اندازند. اینها نمی فهمند به اینکه خیر آنها را آنها نمی خواهند، آنها‏‎ ‎‏خیرخودشان را می خواهند. آن که خیر همه را می خواهد اسلام است.

صحیفه امام، ج ۲۱، ص:۲۷۴

. انتهای پیام /*