‏اول این مطلب را به شما بگویم که وقتی شماها را می بینم خوشحال می شوم. شما‏‎ ‎‏چهره هایی هستید که آبرو به اسلام و کشور دادید. با اطمینان قلب حرکت کنید و مطمئن‏‎ ‎‏باشید که مرکز قدرت که خدای تعالی است نسبت به شما عنایت دارد. قدرتهای دیگر‏‎ ‎‏پوشالی هستند، قدرت خداست که باقی است، و خداست که وعده کرده است اگر‏‎ ‎‏نصرت دهید او را، او شما را پیروز می کند‏ و شکی نیست که اکنون شما حق تعالی و‏‎ ‎‏کشور اسلامی و اسلام را نصرت می کنید. و آن روزی که انقلاب شروع شد ما هیچ‏‎ ‎‏نداشتیم، پیروزی ما با دست خالی به دست آمد و بحمدالله تا بدین جا رسیده ایم که امروز‏‎ ‎‏مورد توجه تمام قدرتهای بزرگ هستیم، و تمام قدرت ها در این فکرند که با این انقلاب‏‎ ‎‏چگونه برخورد کنند. مطمئن باشید از قدرت ها کاری ساخته نیست، هیچ نگرانی به‏‎ ‎‏خودتان راه ندهید. شما جنود خدا هستید و پیروزید. آنهایی که در ابتدا، حرکت‏‎ ‎‏خودشان را شروع کردند، با طمأنینۀ قلبی شروع کردند و از هیچ نترسیدند. قدرتهای‏‎ ‎‏بزرگ از آن جهتی که در شما هست که آن ایمان به خداست، خبر ندارند، لذا دائم‏‏ می گویند: «ما دارای موشک هستیم». آنها دارای موشک هستند ولی ایمان ندارند. شما‏‎ ‎‏ایمان دارید، قلبهایتان با مبدأ نور و قدرت پیوند خورده است، پیوندی ناگسستنی، اما آنها‏‎ ‎‏این را نمی فهمند. شما مورد نظر امام زمان هستید، و از آنجا که ایمان و قدرت و امام زمان‏‎ ‎‏را دارید، همه چیز دارید. پشتوانۀ شما الهی است، باید این پشتوانه را حفظ کنید، و وقتی ما‏‎ ‎‏چنین تکیه گاهی داریم، از هیچ چیز نمی ترسیم.

سخنرانی در جمع فرماندهان ارتش و سپاه (سالگرد عملیات پیروزمند خیبر)


. انتهای پیام /*