این را باید به خودمان اثبات کنیم که ما هم آدمیم. که ما هم هستیم در دنیا. که شرق هم‏‎ ‎‏یک جایی است. همه اش غرب نیست. شرق هم یک جایی است که خزائنش بیشتر از‏ ‎‏همه جا و متفکرینش بیشتر از همه جا بوده است.

حیفه امام، ج ۱۲، ص:۲۰

. انتهای پیام /*