‏برادرها، این ایمان را حفظ کنید؛ این قدرت الهی را حفظ کنید و این تعهد خودتان را‏‎ ‎‏به اسلام و به ملت حفظ کنید و به پیش بروید. صدام به حسب آن مثلی که گفته شده است‏‎ ‎‏که یک دیوانه سنگ را در چاه می اندازد و پنجاه عاقل یا بیشتر نمی توانند بیرون بیاورند،‏‎ ‎‏این یک دیوانه ای بود که یک اقدامی کرد و یک سنگی را در چاه انداخت و موجب‏‎ ‎‏زحمت ملت خودش، ملت ما و سایر ملتها گردید، که حالا دست به دامن دولتها شده‏‎ ‎‏است تا آنها بیایند و وساطت کنند و میانجیگری کنند، او را نجات بدهند. او دیگر قابل‏‎ ‎‏نجات نیست و ما هم یک قدم عقب نخواهیم نشست.‏

‏      مصالحه با جنایتکار و  سازش با جنایتکاران، این یک جنایتی است بر مردم متعهد و‏‎ ‎‏یک جنایتی است بر اسلام. ما حرفمان از روز اول تا حالا و بعدها معلوم است. ما‏‎ ‎‏جنایتکار را که در کشورمان هست، می گوییم باید برود. مسلمانها هم موظف اند به حسب‏‎ ‎‏شرع مطهر به اینکه بیایند و اینها را بیرون کنند. شارع مطهر فرموده اند در قرآن کریم که‏‎ ‎‏«اگر یک طایفه ای بر طایفۀ دیگر از مسلمین بخواهند طغیان کنند و تجاوز، بر همۀ‏‎ ‎‏مسلمین واجب است که این  جنایتکار و طاغی و یاغی را با او جنگ بکنند و اگر برگشت‏‎ ‎‏به اطاعت خدا، آن وقت بنشینند با او صحبت بکنند».

صحیفه امام ج ۱۶ ص ۸۸

. انتهای پیام /*